Skip to content

Members

Faculty

PhD Students

 • Jordan Trader
 • Yanpeng Lin

Masters Students

 • Li Heyu
 • Taiki Funakoshi

Bachelor Students

 • Tetsuna Fujiwara
 • 🆕 Manami Hori
 • Satoru Imoto
 • 🆕 Takumi Kudo
 • 🆕 Hikaru Kumamoto
 • Shin Mikami
 • 🆕 Ryuki Onitsuka
 • 🆕 Kaho Suzuki

Admin Support

 • Kanoko Kakinouchi

Visiting Scholars

 • Cathal Gurrin(2016)
 • Yazdan Mansourian(2012)

PhD Students

 • Rahmi(2019) 🏆 iSchools Doctoral Fellowship (iFellows)

Masters Students

 • Zhuoqi Jin(2022)
 • Reiyo Chou(2022)
 • Fang Yubo(2022)
 • Junichi Fuji(2021)
 • Stamatia Galimpa(Short-Term Exchange Student, 2019)
 • Sosuke Shiga(2017)
 • Mariam Tebourbi(2017)
 • Takayuki Arita(2016)
 • Rahmi(2015)
 • Ryoko Fukuzawa(2014)
 • Kazuya Fujikawa(2013) 🏆 Graduate School Dean's Award

Bachelor Students

 • Kota Onodera(2022)
 • Anna Sakai(2022)
 • Hayato Shirahama(2022)
 • Akine Suzuki(2022)
 • Kodai Matsuda(2022) 🏆 Dean of the Faculty of Informatics Award
 • Kozue Ishikawa(2021)
 • Kousuke Nagase(2021)
 • Taiki Funakoshi(2021)
 • Mai Sasaki(2020) 🏆 Dean of the Faculty of Informatics Award
 • Miyuki Nemoto(2020)
 • Ryota Watanabe(2020)
 • Genki Nagano(2019) 🏆 Dean of the Faculty of Informatics Award
 • Koyo Nagano(2019)
 • Iwao Yamagata(2018)
 • Yu Koitabashi(2016)
 • Kentaro Habata(2016)
 • Sosuke Shiga(2015)
 • Mariam Tebourbi(2015)
 • Takayuki Arita(2014)
 • Nushrat Jahan Khan(2014)
 • Kotomi Higuchi(2014)
 • Kana Mizuno(2014) 🏆 Dean of the Faculty of Informatics Award
 • Michiko Kayano(2013)
 • Kohei Kawaguchi(2013)
 • Shunsuke Kokubu(2013)
 • Mari Yoshida(2013)
 • Mami Iwai(2012)
 • Chica Takeda(2012)
 • Ryoko Fukuzawa(2012)
 • Marika Imazu(2011)
 • Hotori Iwai(2011)
 • Saori Suzuki(2011) 🏆 Dean of the Faculty of Informatics Award

Admin Support

 • Tomomi Utagawa(2020.07~2022.03)